Gizlilik ve Kullanım Şartları

 

www.eurhovital.com.tr, www.eurho-vital.com.tr, www.euro-otc-pharma.com.tr, www.saglikicindengelir.com, www.eurootcpharma.com ve www.eurootc.com web siteleri, Euro OTC Pharma GmbH ve Euro OTC Pharma İlaç ve Sağlık Ürünleri Hizmet San. ve Tic. Ltd. Şti. Türkiye’nin resmi web siteleridir.

İşbu web sitelerine verdiğiniz kişisel bilgilerin eksiksiz, tam ve hiçbir belirsizliğe ya da karışıklığa yol açmayacak olduğunu kabul etmiş sayılırsınız. Ayrıca bu bilgilerin kullanımının, işbu gizlilik bildirimi kapsamı içerisinde olacağını da onaylamış olursunuz.

Bu gizlilik bildirimi şartlarını kabul etmemeniz halinde lütfen siteye herhangi bir kişisel bilgi girişi yapmayınız ve/veya üye olmayınız. Meydana gelebilecek herhangi bir zarar, ziyan veya kayıptan bu web sitesi, bu web sitesini yapan firma ve ona bağlı firmalar, bu şirketlerin çalışanları ve üçüncü parti iş ortakları hiçbir koşul altında sorumlu tutulamaz.

Bu gizlilik bildiriminde yapılacak olan tüm değişiklikler, bu sayfadan yayınlanacaktır.

İçerik
www.eurhovital.com.tr, www.eurho-vital.com.tr, www.euro-otc-pharma.com.tr, www.saglikicindengelir.com, www.eurootcpharma.com ve www.eurootc.com web sitelerinin içerikleri, ziyaretçiyi bilgilendirme amacı ile düzenlenmiştir. Bu siteler içerisinde yer alan hiçbir bilgi, ziyaretçiler tarafından tavsiye olarak değerlendirilip hiçbir karar veya eyleme neden olamaz. Bu gibi durumlarda bütün sorumluluk, siteyi ziyaret eden kişiye ait olacaktır. Euro OTC Pharma ve Euro OTC Pharma İlaç ve Sağlık Ürünleri Hizmet San. ve Tic. Ltd. Şti. Türkiye, bu internet sitelerinde yer alan bütün ürün, bilgi ve hizmetleri önceden herhangi bir ihbarda bulunmaksızın her zaman değiştirme, sunumdan kaldırma veya düzeltme hakkına sahiptir.

İşbu internet sitelerinin kullanımı sırasında doğabilecek herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti, kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, virüs bulaşması, sistem arızası vb. sebepler sonucunda doğrudan veya dolaylı olarak ortaya çıkan zarar ve/veya ziyandan Euro OTC Pharma ve Euro OTC Pharma İlaç ve Sağlık Ürünleri Hizmet San. ve Tic. Ltd. Şti. Türkiye veya çalışanları hiçbir surette sorumlu tutulamazlar. Tüm sorumluluk internet sitesini ziyaret eden ziyaretçiye aittir.

Gerek bu internet sitelerinden bağlantılar (link) verilen sitelerdeki, gerekse diğer internet sitelerine bağlantılar neticesinde uğranabilecek tüm zarar ve hasar kullanıcıya aittir. Bu sitelerden verilen bilgilerin doğruluğu ile bu sitelerden verilen diğer bağlantıların nitelikleri Euro OTC Pharma ve Euro OTC Pharma İlaç ve Sağlık Ürünleri Hizmet San. ve Tic. Ltd. Şti. Türkiye tarafından araştırılmamış ve doğrulanmamıştır. Bu sebeple, herhangi bir diğer internet sitesi ile ilgili tüm risk ve sorumluluk ziyaretçiye aittir.

Euro OTC Pharma ve Euro OTC Pharma İlaç ve Sağlık Ürünleri Hizmet San. ve Tic. Ltd. Şti. Türkiye, herhangi bir kötü veya kötüye kullanım halinde ziyaretçiye vermiş olduğu tüm hakları önceden haber vermeksizin derhal iptal edebilir ve yasal yollara başvurabilir. Bu hakkın kullanılmaması sonradan kullanılmayacağı anlamına gelmez.

Euro OTC Pharma ve Euro PTC Pharma İlaç ve Sağlık Ürünleri Hizmet San. ve Tic. Ltd. Şti. Türkiye’ye ait internet sitelerinin herhangi bir bölümüne göndereceğiniz her türlü bilgi, belge, doküman, aksi Euro OTC Pharma ve Euro OTC Pharma İlaç ve Sağlık Ürünleri Hizmet San. ve Tic. Ltd. Şti. Türkiye tarafından belirtilmediği sürece, kural olarak gizli bilgi sayılmaz. Euro OTC Pharma ve Euro OTC Pharma İlaç ve Sağlık Ürünleri Hizmet San. ve Tic. Ltd. Şti. Türkiye, bu bilgileri saklama yükümlülüğünde olmadığı gibi bu bilgileri kullanma, değerlendirme, 3. şahıslara dağıtma, faydalanma gibi haklara da sınırsız olarak sahiptir.

Kişisel Bilgiler
www.eurhovital.com.tr, www.eurho-vital.com.tr, www.euro-otc-pharma.com.tr, www.saglikicindengelir.com, www.eurootcpharma.com ve www.eurootc.com web siteleri aracılığıyla kişisel bilgi toplanmamaktadır.

Söz konusu web sitelerinin barındırıldığı web sunucuları, her site ziyaretçisi için, ziyaretçinin IP adresi veya etki alanı adı gibi normal şartlarda kişisel veri sayılmayan verileri otomatik olarak tanır ve saklar. Bu veriler sadece istatistiki bilgiler olmaları açısından siteyi ziyaret edenlerin toplam sayısını, sitenin her bir sayfasını ziyaret edenlerin sayısını görmek ve kişisel veya toplu istatistiki kullanım bilgisi hazırlamak amacıyla kullanılır.

Fikri Mülkiyet Hakları
İşbu internet siteleri içerisinde yer alan 5846 sayılı yasa ile ilgili yönetmeliklere göre, korumaya tabi her türlü bilgi, resim, marka, logo, yazı vb. fikri mülkiyet konusu, hakların mülkiyeti münhasıran Euro OTC Pharma ve Euro OTC Pharma İlaç ve Sağlık Ürünleri Hizmet San. ve Tic. Ltd. Şti. Türkiye’ye aittir. Euro OTC Pharma ve Euro OTC Pharma İlaç ve Sağlık Ürünleri Hizmet San. ve Tic. Ltd. Şti. Türkiye’ye ait internet sitelerinin içeriği, sadece ziyaretçileri bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. İnternet siteleri içerisinde yer alan herhangi bir bilginin, belgenin, resmin, markanın, logonun, fotoğrafın ve benzeri tanımlayıcı veya açıklayıcı unsurun kopyalanması, nakledilmesi, haksız olarak kullanılması hiçbir koşulda mümkün değildir ve yasaktır.

İşbu internet sitelerindeki bilgiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile ilgili yönetmelikler çerçevesinde ve sadece Euro OTC Pharma ve Euro OTC Pharma İlaç ve Sağlık Ürünleri Hizmet San. ve Tic. Ltd. Şti. Türkiye’nin izinleri ile kullanılabilir.

Yukarıda açıkça belirtilenlerin dışındaki unsurlardan işbu internet sitelerinde yer alan herhangi bir materyal, Euro OTC Pharma ve Euro OTC Pharma İlaç ve Sağlık Ürünleri Hizmet San. ve Tic. Ltd. Şti. Türkiye’nin izni olmadan çoğaltılamaz, kopyalanamaz ve/veya hiçbir yere taşınamaz.

Copyright © 2015 | Euro OTC Pharma İlaç ve Sağlık Ürünleri Hizmet San. ve Tic. Ltd. Şti. Türkiye