Bağışıklık Sistemi ve C vitamini

Çocuklardaki vitamin mineral eksikliklerinin artmasının temelindeki nedenler arasında beslenme problemleri, sağlıklı gıdaya ulaşmakta yaşanan sıkıntılar yer almaktadır.

Özellikle, tüketilen gıdalardaki besin öğelerinin kaybolması, gıdaların tabi tutulduğu pişirme yöntemleri besin öğelerinin, sebze ve meyvelerden yeteri kadar alınamamasıyla sonuçlanır. Gelişim çağında günlük alınması gereken vitamin ve mineral ihtiyacının karşılanabilmesi sağlıklı gelişimin birincil basamağıdır.

Multivitaminlerin kullanımı özellikle çocuklar için geleceğe olan yatırımdır. Günlük beslenme düzeni içinde gün içerisindeki ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri alamayan çocukların, yetişkinlikte bu vitamin ya da mineralin eksikliğine bağlı hastalıkla karşılaşma riski çok yüksektir. Örneğin çocukluk döneminde yeteri kadar B12 vitamin eksikliği yaşayan çocukların yetişkinlik döneminde B12 vitamin eksikliğine bağlı kansızlık ya da sinir sistemi problemleri ile karşılaşabilmesi gibi.

Çocukların ihtiyaçları olan vitamin ve minerallerin her birini ayrı takviye olarak almak hem tek tek almaya çalışmak hem de uygun dozda olanları temin etmek açısından değerlendirildiğinde neredeyse imkansızdır. Bu nedenle çocuklar için formüle edilen multivitaminler de özellikle çocuğun genel sağlığını ve büyüme gelişimlerini desteklemeye yönelik vitamin ve mineraller optimal dozlarda oluşturulmaktadır.

Çinko vücutta bir den çok görevi olan bir mineraldir. Büyüme gelişme çağında olan çocukların düzenli çinko alımı tavsiye edilmektedir. Özellikle büyüme hormonun tam kapasite ile çalışabilmesi için çinkoya ihtiyaç duyulmaktadır. Yapılan çalışmalarda çinko eksikliği olan çocuklarda akranlarına göre büyüme ve gelişme geriliği olduğu görülmüştür. Çocukların günlük beslenme düzenleri içerisinde almaları gereken çinko ihtiyaçlarını karşılamak hem büyüme ve gelişmelerini desteklemek hem de antioksidan etkisiyle bağışıklıklarını desteklemek adına oldukça önemlidir.

D vitamini vücutta birçok aktivitede etkili olan yağda çözünen bir vitamindir ve ülkemizde eksikliği sıklıkla görülmektedir. D vitamini özellikle çocuk sağlığı açısından kemik gelişimine destek olmakla ön plandadır. Bununla birlikte bağışıklık sistemi hücrelerinin üzerinde D vitamini reseptörü bulunmasıyla, hücre aktivitesini arttırarak bağışıklığı güçlendirdiği klinik çalışmalarda gösterilmiştir.

Yapılan çalışmalarda D vitamini kullanmayan çocuklarda, D vitamini seviyelerinin eksik çıktığı ve buna bağlı olarak da kemik mineral yoğunluğu açısından önemli olan kalsiyum ve fosfor dengelerinin sağlanamadığı belirtilmektedir. Yine farklı bir çalışma da ise multivitaminlerin içerisinde bulunan D vitamini takviyeleri değerlendirilmiş ve çocukların D vitamini ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için en az 400 IU D vitamini içeren takviyelerin kullanılması yönünde sağlık çalışanlarına bilgi aktarılması gerektiği söylenmiştir.

Okul çağındaki çocuklar değerlendirildiğinde temel olarak ebeveynler iki temel konudan şikayet etmektedirler. Birincisi okulda yemek yememeleri, ikincisi sıklıkla hastalanmaları. Multivitamin takviyelerinin bu iki temel ihtiyacı karşılaması ebeveyneler açısından oldukça önemlidir. Günlük alması gereken vitaminleri ve çinkoyu içermesi aynı zamanda bağışıklık sistemlerini güçlendirmesi için günlük 400 IU D vitamini içermesiyle EuRho® Vital Multivitamin-Saft für Kinder avantajlı formülasyona sahiptir. Ayrıca portakal aroması çocuklar içinde takviye kullanımı eğlenceli hale gelmektedir.

Kaynaklar:

1. Brandao-Neto J.The Essential Role of Zinc on Growth. Nutrition Research,1995.
2. Salam,R. Et al. Effectiveness of micronutrient powders (MNP)in women nnd children. BMC Public Health, 2013.
3. Vurallı D. et al. Zinc defi ciency in the pediatric age group is common but underevaluated. World J Pediatr, 2017.
4. Moon R. et al. Vitamin D supplementation: are multivitamins sufficient? Arch Dis Child,2019;